Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Kuruluş

- Vakıf, bir ihsan yeridir.
- Maddî ve mânevî olarak muhtaca yürek sergileme mekânıdır.
- Yaratandan ötürü yaratılanlara merhamet, şefkat ve sevginin müesseseleşmiş halidir.
- Vakıf bir adanıştır. İslam geleneğinde malın ve canın Allâh yoluna adanışının ürünüdür. 
- Vakıf bir sorumluluktur. Her mü'minin, daha ötede her insanın, kendini diğer mü'minden ve diğer     insandan, hatta yaratılmış her şeyden sorumlu hissetmesinin ürünüdür.
- Vakıf bir sevgidir. Yaratılmışları, yaratanın hatırına kucaklayan bir sevgidir.
- Vakıf bir hayır yarışıdır. Sevdiklerinden infak yarışıdır.
- Vakıf bir şükürdür. Rabbimizin verdiği hayata, nefes alıp vermemize bir şükürdür.
    İşte Merkez Selçuklu Hizmet Ve Eğitim Vakfı da bu şükrün neticesinde ortaya çıkmış olan önemli bir sivil toplum kuruluşudur.
     Sevgi, şefkat ve merhamet duygularının infak olarak tezahür etmesi neticesinde doğup büyüyen vakıf müesseseleri, öncelikle diğergam bir ruha sahip diri bir gönülde kurulmaya başlar. Hemen her vakfın kuruluşunda temele atılan ilk harç, böyle bir gönül harcıdır. (Muhterem Abdüllatif Başaşçı Bey gibi bir gönül erinin yüreğinde tomurcuklanan Merkezsev çınarı da, o gönüldeki samimiyete Rabbimizin verdiği bereketle, 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde köklerini sağlamlaştırmış ve büyümesine devam etmektedir. Yaptığı hayırları “ebed-müddet” niyetiyle inşa eden bu nevi gönül adamlarının eserleri, bir “sadaka-i câriye” olarak coşkun bir nehir misali- istikbale doğru akıp gitmektedir.)

     Merkezsev’in vakıf misyonunu benimseyen bir grup gönül adamının, bir araya gelerek kurdukları Merkez Selçuklu Hizmet Ve Eğitim Vakfı resmi olarak, 13 Ocak 2012 tarih ve 28172 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan mahkeme kararıyla tescil edilmiştir.

     Vakfımız bugün, ihtiyaç sahiplerine, gariplere, yetim ve öksüzlere hem sığınak hem de sıcak bir kucak olmuştur. Kurduğu müesseselerle hem yaralı gönüllere merhem olmuş, hem de memleketimizin yetişmiş insan ihtiyacına katkıda bulunmaya başlamıştır. Merkezsev âdeta bir hayır dağıtım merkezi durumuna gelmiştir. Bir taraftan doluyor ve diğer taraftan boşalıyor. Vakfımıza garip gelen, yüreği bütünleşmiş olarak ayrılıyor. Gözü yaşlı gelen tebessümlerle ayrılıyor.

     Memleketimizde bir tarafta yüreği zengin hayır sahipleri var, diğer tarafta yüreği yaralı insanlar var. Merkezsev, bu iki dünyanın tam buluşma noktasında bulunmaktadır.

     Bir vakfın en önemli sermayesi, hiç şüphesiz gönüllüleridir. Merkezsev hizmette ayırım gözetmeyen bir hizmet anlayışına sahip olması sebebiyle, kemiyet ve keyfiyet itibariyle fedakar ve samimi çok sayıda gönüllü sermayesine sahip olmuştur.